Tuesday, March 16, 2010

Hadiah~

Cinta ibarat hadiah dari Allah.

Kita gembira dan suka apabila menerima hadiah.

Tapi wajarkah hadiah lebih dicintai daripada Pemberi hadiah?
No comments: